349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Education Administration and Supervision
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ISSN: 1906-4950
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://edu.msu.ac.th/JAD/home/index.php

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表