349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Phuket Marine Biological Center Research Bulletin   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ISSN: 0858-1088
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2697-6323
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.dmcr.go.th/miniprojects/39/16615

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表