208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารจิตวิทยาคลินิก   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Journal of Clinical Psychology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ISSN: 0125-1422
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.journalclinicpsy.org/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表