349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of HRintelligence : HRi   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ISSN: 2773-9511
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.journalhri.com/index.html

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表