349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: e-Journal of Education Studies, Burapha University   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Education, Burapha University 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表