349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารมานุษยวิทยา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) / Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) 2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนน บรมราชชนนี 10170โทร 028809429 ต่อ 3805

ISSN: 2630-001X
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表