349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี / Scince Suan Sunandha Rajabhat University, Udonthani Center 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี707 ม.3 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทรศัพท์: 042-129556, 097-9359356 โทรสาร: 042-129662

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表