349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Nursing and Health Research
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา / Boromarajonani College of Nursing, Phayao จำนวนฉบับต่อปี : 3 2. สำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表