349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Management Science, Surindra Rajabhat University 2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表