349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร / Institute of Vocational Education, Bangkok 2. เลขที่ 19 ซอยเอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 10150

ISSN: 2586-9884 ,2730-2636
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表