349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Academic for Public and Private Management
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ชมรมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / College of Management Innovation Club Rajamangala University of Technology Rattanakosin 2. ห้อง 604 ชั้น 6 อาคารอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表