349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJBHAT UNIVERSITY 2. 96 หมู่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ISSN: 2774-0277
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://husojournal.aru.ac.th/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表