349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / Faculty of Humanities and Social Sciences Sisaket Rajabhat University 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表