349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 2. 128 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ISSN: 2586-8268,2651-0723
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表