349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Social Science Journal of Prachachuen Research Network
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. เครือข่ายวิจัยประชาชื่น / Prachachuen Research Network 2. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表