349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Industrial Technology, Rajabhat University 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์186 หมู่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表