349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Faculty of Science, Buriram Rajabhat University 2. 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ISSN: 2774-0838,2774-0757
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: : 1906-4713, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表