349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Earth Science, Astronomy and Space
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา / Astronomy and Space Science Society for Education; ATSSE 2. สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษาที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี 22000

ISSN: 2673-0480
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.atsse.org/journal.php

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表