349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: THE LIBERAL ARTS JOURNAL, MAHIDOL UNIVERSITY
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Liberal Arts, Mahidol University 2. 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ISSN: 2630-0915
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表